Solinátor

Solinátor do bazéna

Solinátor je zariadenie pomocou ktorého prebieha dezinfekcia vody v bazéne. Solinátor produkuje plynný chlór, ktorý je následne skvapalnený a prostredníctvom injektorov je vháňaný priamo do cirkulácie bazénovej vody. Existujú rôzne typy zariadení na solinizáciu bazéna. Od jednoduchých solinátorov pre menšie nadzemné bazény alebo vstavané bazény, ktoré sa pripájajú len pomocou bazénových hadíc 32 alebo 38 mm až po zariadenia pre väčšie bazény, ktoré sa zabudujú priamo do potrubného rozvodu. Väčšina solinátorov má vo svojich technických parametroch uvedený objem vody v bazéne, pre ktorý sú určené a množstvo chlóru, ktoré vyprodukujú. To sú najdôležitejšie parametre, ktoré určujú, aký solinátor pre aký bazén si zabezpečiť.


Výber solinátora pre bazén

Solinátor pre menšie bazény nadzemné a vstavané je spravidla jednoduchá kompaktná jednotka, ktorá sa pripojí do okruhu filtrácie bazéna cez pružné hadice. Výkonová produkcia chlóru pri týchto solinátoroch je v rozmedzí 5 – 8 gramov za hodinu. Solinátory pre väčšie bazény majú už samočistiacie elektródy a meraciu jednotku pre kontrolu množstva soli v bazéne. K niektorým typom veľkých solinátorov je možné pripojiť automatickú reguláciu bazénového pH.

Solinátor smc 20
Solinátor k bazénu

Solinátor Mini RP je určený pre bazény s objemom vody 15 – 25 m3. Tento typ solinátora je možné použiť pre vonkajšie aj vnútorné bazény. Montáž solinátora Mini RP je jednoduchá a rýchla.

Solinátor Oceanic SMC 20

Jeden z najpredávanejších solinátorov na trhu Oceanic SMC 20. Solinátor je určený pre objem bazéna až do 80 m3. Životnosť elektród tohto solinátora je až 16 000 hodín.

Morská soľ do bazéna

Čistá morská soľ do bazéna v balení 25 kg. Morská soľ bez vedľajších prímesí zbavená všetkých nežiaducich nečistôt. Vhodná pre všetky bazény.

Vysokopercentná soľ do bazéna

Soľ do bazéna ESCO v balení 25 kg. Bazénová soľ nejódovaná s vysokou salinitou bez vedľajších prímesí zbavená všetkých nežiaducich nečistôt.